Việc vặt trong nhà phù hợp theo từng độ tuổi của trẻ

Phân công công việc và việc nhà cụ thể cho trẻ là cách bố mẹ giúp con tự lập, biết yêu lao động.

bakutin_huong_dan_tre_lam_viec_nha

Những việc bé 4 tuổi có thể làm

bakutin_tre_4 tuoi_lam_viec_nha

Những việc bé 5 tuổi có thể làm

bakutin_day_tre_lam_viec_nha

Những việc bé 6 tuổi có thể làm

tre3-6257-1494304323

Những việc bé 7 tuổi có thể làm

tre5-4916-1494304324

Những việc bé 8-9 tuổi có thể làm

tre6-1211-1494304324

Những việc bé 9-10 tuổi có thể làm

bakutin_tre_lam_viec_nha 2

Những việc bé 10-11 tuổi có thể làm

tre8-7371-1494304324

Những việc bé 11-12 tuổi có thể làm

bakutin_tre_lam_viec nha 3

Những việc bé 13-17 tuổi có thể làm

bakutin_day_tre_tu_lap

nuôi da

Hà Phương
Theo Brightside